Stand van zaken

Door tijdgebrek, vanwege andere projecten (UgendaYoga Aruna, Ghost Art), en de grote afstand van deze route zijn wij helaas niet meer in staat om de Gelderlandroute op een goede manier actueel te houden. Excuus hiervoor. Komt u ommissies of problemen tegen bij een etappe, dan vragen wij u om dit te melden in het commentaar bij de betreffende etappe, zodat andere wandelaars hiervan kennis kunnen nemen. Of stuur een bericht naar ..

[27-03-2007]

  1. Na kasteel Hardenberg gaat de route direct het bos in, ipv rechtdoor met het Noaberpad.
  2. Vanaf Regniet is de route eenduidig beschreven langs de Aa-strang.
  3. Uitstapje naar het kleinste kerkje van Nederland beschreven.
  4. De route langs de Veerbeek is eenduidig beschreven.
  5. De route is aan het einde aangepast aan de nieuwe situatie ten westen van Aalten.
  6. Kleine tekstuele correcties, verbeteringen en verduidelijkingen. 

Routebeschrijving