Stand van zaken

Door tijdgebrek, vanwege andere projecten (UgendaYoga Aruna, Ghost Art), en de grote afstand van deze route zijn wij helaas niet meer in staat om de Gelderlandroute op een goede manier actueel te houden. Excuus hiervoor. Komt u ommissies of problemen tegen bij een etappe, dan vragen wij u om dit te melden in het commentaar bij de betreffende etappe, zodat andere wandelaars hiervan kennis kunnen nemen. Of stuur een bericht naar ..

In de derde alinea: voorbij Landgoed Halshaf, gaat de route niet rechtdoor de dijk op, maar volgt een pad parallel aan de dijk naar een café aan de Kwartiersdijk. Daar wordt de oorspronkelijke route weer opgepikt.